Dla kogo szkolenie na operatora wózków

samochód-prawo-jazdy

Dla kogo szkolenie na operatora wózków

Operator wózków to dzisiaj zawód poszukiwany. Jest to co prawda odpowiedzialna praca, ale za to dobrze płatna. W świetle współcześnie obowiązujących przepisów każdy pracujący na stanowisku magazyniera powinien posiadać tego rodzaju uprawnienia, szczególnie jest to wymagane w magazynach wielkopowierzchniowych. Pracownicy sklepów z zapleczem magazynowym również powinni się legitymować takimi umiejętnościami. Kursy na wózki widłowe są prowadzone przez ośrodki doskonalenia zawodowego oraz auto szkoły.

Kursy na wózki widłowe – czy warto ?

Warto się zorientować, czy zakład pracy nie byłby zainteresowany stworzeniem grupy i finansowaniem tego rodzaju szkolenia. Pracodawcy usilnie poszukują magazynierów z dodatkowymi kwalifikacjami  w postaci umiejętności prowadzenia wózków,  popartych certyfikatem.  Do szkolenia mogą być dopuszczone osoby pełnoletnie, które mają ukończoną  szkołę podstawową, konieczne jest również posiadanie orzeczenia  lekarskiego o pełnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do kierowania wózkiem. Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczną obejmuje nauka budowy wózków spalinowych i elektrycznych, także wózków bocznych, oraz poznawanie ich typów i rodzajów. Ważna jest również wiedza na temat rodzajów ładunków, jakie mogą być przenoszone przez wózki.  Obowiązkowa jest także znajomość zasad bhp.

znak-prawo-jazdy

Część praktyczna obejmuje naukę manewrowania wózkiem. Jazdy prowadzone są indywidualnie. Szkolenie kończy egzamin na placu manewrowym. Należy się wykazać umiejętnością prowadzenia wózka do rampy, jak i po terenie magazynu. Część teoretyczna to rozwiązanie zestawu pytań. Wydawane uczestnikom uprawnienia są bezterminowe. Uzyskany certyfikat uprawnia do pracy w całej Europie. Dokumenty są wystawiane zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Nowe umiejętności nie są dostępne tylko dla ludzi młodych. Kursanci są w każdym wieku, to bowiem dobry sposób na całkowitą zmianę swojej sytuacji życiowej, dla mężczyzn w wieku 50+ to szansa na znalezienie dobrze płatnej pracy. Sprawdź, czy jest to praca dla ciebie.

Odpowiedz